Logo


Privacy verklaring FaceTalk
versie 18.3,
25 augustus 2022

Qconferencing BV, gevestigd aan Muiderstraatweg 15f 1111PS Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring ten behoeve van de dienst FaceTalk.

Contactgegevens:

Qconferencing BV
Muiderstraatweg 15f
1111PS Diemen
+31 88 20 50 750
https://facetalk.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Qconferencing BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.
Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Internet browser en apparaat type;
- Gebruik van de dienst FaceTalk (alleen verkeersdata);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qconferencing.net, dan verwijderen wij deze informatie.
De dienst FaceTalk verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens zoals beschreven in de wet bescherming persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qconferencing BV verwerkt jouw persoonsgegevens om je de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze dienst FaceTalk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qconferencing BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qconferencing BV) tussen zit. Qconferencing BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: FaceTalk is een door Qconferencing zelf en door een partner ontwikkelde beeldbel dienst op basis van eigen unieke software. De videoverbindingen worden gerealiseerd op basis van Vidyo en Pexip software welke op een eigen platform in eigen datacenter van Qconferencing draait.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qconferencing BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:

- Persoonsgevens nodig voor het aanmaken van een account worden bewaard zolang het account actief dient te zijn;
(Naam, e-mail adres, inlog gegevens, telefoon nummer)
- Op verzoek kunnen de account en persoonsgegevens per direct verwijderd worden;
- Verkeersgegevens hebben een maximale bewaartermijn van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qconferencing BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Qconferencing BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qconferencing BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de FaceTak dienst en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en de FaceTalk dienst naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en de FaceTalk dienst optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@qconferencing.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Qconferencing BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Qconferencing BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qconferencing BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@qconferencing.net.